HUNGARY

COMBINED TRITEL/PILLE COSMIC RADIATION AND DOSIMETRIC MEASUREMENTS

EUROPEAN SPACE AGENCY


A történelmi előzmények

Az MTA KFKI AEKI egyike azoknak a kutatóhelyeknek, melyek Magyarországon legrégebben foglalkoznak űrkutatással. Ennek eredményeképpen már mintegy negyven, az AEKI-ban készített magyar eszköz jutott geofizikai rakéták, műholdak, bolygóközi szondák, emberes űrhajók és űrállomások fedélzetén a világűrbe. Az űrkutató munka témái részben az intézet főprofiljához kapcsolódnak, részben pedig olyan különleges méréstechnikákon alapulnak, melyekben az intézetnek hagyományosan nagy tapasztalata van. Az AEKI űrkutatási tevékenysége a Sugárvédelmi és Környezetfizikai Laboratóriumban (SKL) - részben az Űrdozimetriai Csoportban (ŰCs), részben pedig a Sugárvédelmi Kutatócsoportban (SKCs) - folyik.


Az Űrdozimetriai Csoportban fejlesztett műszerekkel az elmúlt közel négy évtizedben mértük a mikrometeoritek paramétereit, a földi ionoszféra jellemzőit, vizsgáltuk a napszelet, valamint a Halley üstököst és a Marsot körülvevő plazmát. Két detektorunk a Rosetta űrszondán úton van a Csurjumov-Geraszimenko üstököshöz, hogy majd annak felszínén vizsgáljon fizikai paramétereket. Világviszonylatban is egyedülálló fedélzeti dózismérő berendezésünk (Pille) rendre továbbfejlesztett változatait 1980 óta alkalmazták és alkalmazzák orosz és amerikai űrhajókon és űrállomásokon, valamint a földi sugárvédelemben. Legújabb ilyen rendszerünk a Nemzetközi Űrállomáson szolgálati eszközeként folyamatosan üzemel, Magyarország eddigi egyetlen hozzájárulásaként ehhez a hatalmas nemzetközi űrlaboratóriumhoz. Hamarosan befejeződik egy dozimetriai célú, háromtengelyű félvezető detektoros részecske-teleszkóp fejlesztése műholdak, űrhajók, űrállomások fedélzetére.